Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Die Nutzung der TI-Nspire CAS App für iPad an Beispielen erklärt - Teil 2

In einer neu entstehenden Reihe versorgen wir Sie mit zahlreichen Lehr- und Lern-Beispielen unter Anwendung der TI-Nspire™ CAS App für iPad®. Hier finden Sie Anregungen, Aufgaben und Tipps.

Publisher: Texas Instruments Education Technology

Author: Wolfgang Häfner

Tags: Tutorial, TI-Nspire CAS App for iPad, Functions, Stochastik, Probability experiment, Trigonometry

Het functiebegrip in de 2de graad

Een didactische aanpak met TI-rekentoestellen en software

Publisher: T³ Europe

Author: Annelies Droessaert

Topic:  Mathematics

Tags: T3 Cahier, T3 Cahier Wiskunde, Functions, Regression

Tricks och Tips (5) - Jobba med funktionsuttryck på olika sätt

I detta dokument visar vi hur du kan jobba med sammansatta funktioner. Här behandlas också inverser till funktioner

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Functions, Inverse function, Application, Composite Function

Modellera bilpriser | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2 - Denna aktivitet passar bäst för kurs 2 och du bör vara bekant med olika typer av funktioner, speciellt exponentialfunktioner.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Chemistry

Tags: Curriculum, Exponential, Functions

Mot oändligheten | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - Vi ska i denna aktivitet gå igenom ett begrepp som kan tillämpas i många olika situationer när man sysslar med funktioner och innan man kommer in på begreppet derivata.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra, Curriculum, Derivative, Derive, Functions

Undersökningar med appen Transformation Graphing Del 2 | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - I denna aktivitet ska vi titta närmare på trigonometriska funktioner som man på räknaren kan skriva på formen A(sin(BX+C)+D. En av de förinstallerade apparna används i denna aktivi…

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Functions, Graphing, Trigonometry

Logistiska funktioner | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - Vi vet att exponentiell tillväxt inte kan fortgå i all evighet. Exponentiella modeller kan visserligen vara användbara på kort sikt, men de blir mindre och mindre giltiga ju längre…

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exponential growth, Functions

Extremwertaufgaben mit TI-30 X Pro MathPrint lösen

Es werden Methoden zum Lösen von Extremwertaufgaben vorgestellt, die sich mit dem TI-30 X Pro MathPrint umsetzen lassen.

Publisher: T³ Deutschland - Materialien

Author: Hubert Langlotz, Wilfried Zappe

Topic:  Mathematics

Tags: Functions, Extreme value, Tables, Differentiation, Solving equations, Differential calculus