T³ Europe Resources

Total Resources(85)|

Reifepruefungsaufgaben - Sicherung der Nachhaltigkeit

Publisher: T³ Österreich

Author: T³ Österreich

Topic:  Mathematics

Tags: Analysis, Calculus, Curve fitting, Differential calculus, Functions, Graphing, Integral calculus, Mathematical thinking, Matura, Reifeprüfung

Materialien zur Jahresplanung 8. Klasse (12. Schulstufe) AHS - Österreich, lehrplanbezogen ohne Zeitvorgaben mit Anleitungen zum Technologieeinsatz.

Skissa funktion

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Topic:  Mathematics

Tags: Stochastics, Curriculum, Exercise, Function Plotter, Functions, Graphing

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet finns fyra scenarier som ger anvisning om hur en graf som beskriver ett scenario kan ritas.

Tåg i rörelse

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Function Plotter, Functions, Graphing

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet ska eleverna göra observationer av rörelsen hos två objekt, i detta fall två tåg.

Wortelfunctie TI-Nspire CX

Author: WIL-de Wiskunde

Topic:  Mathematics

Tags: Functions

Wortelfunctie, Functies & Grafieken

Priser och index

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Regression, Curriculum, Material to order, Exercise, Mathematical thinking, Functions, Graphs, Statistics

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet tar vi upp hur man konstruerar ett index i kalkylbladsappen.

Rörelseproblem och linjära ekvationer

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Functions, Graphs

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet finns två problem som båda behandlar likformig rörelse.

Exponentialfunktionen och ränteberäkningar

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra, Curriculum, Exercise, Functions, Interest

Ma 3 | Algebra och mer om funktioner | Exponentialfunktioner har många tillämpningar inom ekonomi. En av de viktigaste, ränta-på-ränta, har vi redan haft med i exempel och övningar tidigare…

Undersökning av primitiva funktioner

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Integral calculus

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet | Mål för aktiviteten är att få en god förståelse av primitiva funktioner genom att konstruera grafen av den primitiva funktionen till en given funkti…

Triangel under kurva

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra, Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Functions, Triangle

Ma 3 - Algebra och mer om funktioner. Övningen kräver symbolhanterande hjälpmedel

Att inhägna ett rektangulärt område

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Area, Curriculum, Functions, Linear Functions

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Du vill göra inhägnaden rektangelformad.

Uppvärmning med en vattenkokare

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra, Curriculum, Data collection, Functions, Temperature

Ma 2 - Algebra | Mät upp en mängd vatten, ca 0,5 liter, och häll vattnet i en vattenkokare

Att tillverka en låda med största möjliga volym

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Functions, Linear, Quadratic

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Tillverka en låda med rektangulär botten