Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Differentialekvationer baklänges | TI-84 Plus CE-T

Kurs 5 - Här utgår vi från en logistisk funktionsmodell och genom resonemang och beräkningar kommer fram till en differentialekvation som kan lösas med en numerisk metod.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Differential equations, Functions, Regression

Primitiva funktioner och beräkning av areor | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - För att arbeta med denna aktivitet fordras att man känner till begreppet primitiv funktion och kan beräkna sådana för enkla funktioner.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Area, Curriculum, Functions

Massor med smarta tips för att komma igång med din grafräknare (häfte)

I detta dokument har samlat ihop ett antal beskrivningar av olika funktioner så att du som elev snabbt kan komma i gång och bli vän med din grafräknare. Kom ihåg: det är du som styr.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Derive, Equations, Functions, Graphing, Integration, Statistics

Mer om funktioner | Matematik & programmering | TI-84 Plus CE-T Python Edition

Ma 2 | I den här övningen kommer du att definiera en funktion och använda funktionen för att utvärdera uttryck. Det ingår även programmering.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics, STEM

Tags: Functions, Programming, STEM

Rëele functies anders bekeken

Enkele voorbeelden hoe we het abstracte wiskundige concept reële functie kunnen verduidelijken en visualiseren

Author: Koen Stulens

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra, Equations, Functions, Modelling

Le nombre d'or

Activité permettant de résoudre graphiquement une équation avec l'utilisation et la découverte de fonctions de référence.

Publisher: T3 France

Author: T3 France

Topic:  Mathematics

Tags: Functions, Series

Infraction ou pas

Activité permettant de résoudre algébriquement avec TIC, une équation du second degré à une inconnue à coefficients numériques fixés.

Publisher: T3 France

Author: T3 France

Topic:  Mathematics

Tags: Functions, Series

Un pont suspendu

Situation problème permettant de résoudre graphiquement une équation de la forme f(x)=c . Activitée adaptée pour les secondes LG et les secondes / premières LP.

Publisher: T3 France

Author: T3 France

Topic:  Mathematics

Tags: Functions