T³ Europe Resources

Profile Of : TI Sweden

user

TI Sweden

Stockholm, Sweden


sweden-ti@ti.com


Total Resources(116)|

Formler och mönster

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Software, Curriculum, Tutorial, Geometry, Youtube

Ma 1 - Geometri - Samband och förändring

Roliga timmen - Utmaning - Provsvar

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Innan prov, frågar alltid dina elever hur många poäng varje korrekt svar ger? Nästa gång, svara dem följande:

Roliga timmen - Utmaning - Arean

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Vad är arean av det rödskuggade området?

Roliga timmen - Utmaning - Udda tal

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Vad är summan av alla siffror på den linjen?