T³ Europe Resources

Profile Of : TI Sweden

user

TI Sweden

Stockholm, Sweden


sweden-ti@ti.com


Total Resources(116)|

Roliga timmen - Utmaning - Vad är klockan?

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Hur mycket är klockan nästa gång?

Roliga timmen - Utmaning - Punkterna i funktionen

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Vad är summan av de två punkterna som är representerade i funktionen?

Roliga timmen - Utmaning - Pariserhjulet

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Hur lång är sträckan varje stol tillryggalägger under 450 sekunder?

Roliga timmen - Utmaning - Kubens kant

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Vilken punkt tillhör kubens kant?

Roliga timmen - Utmaning - Chokladägg

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra, Analysis

Vad är sannolikheten att du får ett vitt chokladägg utan pris?

Roliga timmen - Utmaning - Anteckningsboken

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Hur många sidor har anteckningsboken?

Lösa ekvationer på olika sätt | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Equations

Ma 2 - Algebra - I denna aktivitet tittar närmare på hur man kan lösa ekvationer på olika sätt.

Modellera en andragradsfunktion | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Functions, Quadratic function

Ma 2 - Funktioner - Målet med denna aktivitet att du ska modellera banan hos en basketboll med en kvadratisk funktion när den kastas mot korgen.

Övningar på linjära samband | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra, Curriculum, Equations, Linear Functions

Ma 1 - Samband och förändring - I denna aktivitet förutsätts att du är bekant med vad en linjär funktion är.

Statistiska samband: regression och korrelation | TI-84 Plus CE-T

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Regression, Statistics

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet förklarar vi hur regressionsanalys fungerar.

Stora talens lag eller det jämnar ut sig | TI-84 Plus

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Probability experiment, Statistics

Ma 1 / Ma 2 - Sannolikhetslära och statistik - bland annat slantsinglingar med slumptalsgenerator.