T³ Europe Resources

Profile Of : Texas Instruments Sverige

user

Texas Instruments Sverige

Stockholm, Sweden


sweden-ti@ti.com

http://education.ti.com/sverige


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total Resources (154) |

Koda med TI | Använda variabler och uttryck | TI-84 Plus

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  STEM

Tags: Simulation, Programming

Kapitel 2 - Övning 2 - Mata in ett värde för en variabel

Koda med TI | Tilldela värden till variabler | TI-Nspire CX CAS

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  STEM

Tags: Programming

Kapitel 2 - Övning 3 - Funktioner och globala variabler

Att upptäcka parabeln

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Geometry, Linear

Ma 2 - Grafer | Linjära och icke linjära modeller | Övningen är ett exempel på analytisk geometri och kräver vissa kunskaper i klassisk geometri.

Kurvor i konsten

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Equations, Trigonometry

Ma 3 - Trigometri - Denna aktivitet kan användas som breddning i kurs 3 när cirkelns ekvation behandlas.

Upprepade beräkningar

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Exercise, Number

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder

Binomialsatsen och Pascals triangel

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Ma 5: Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder. För att arbeta med denna aktivitet så fordras att eleverna är bekanta med grundläggande kombinatorik.

Inga vanliga medelvärden

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra, Averages, Geometry, Graphing, Graphs, Programming

Ma 1: Samband och förändring - Vanligtvis när vi pratar om medelvärden så menar vi det aritmetiska medelvärdet. I en del sammanhang så kan man dock inte räkna med det.

Priser och index

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Regression, Curriculum, Material to order, Exercise, Mathematical thinking, Functions, Graphs, Statistics

Ma 1 | Grafer och funktioner | I denna aktivitet tar vi upp hur man konstruerar ett index i kalkylbladsappen.

Tillämpningar på differentialekvationer

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Differential equations, Exercise, Graphs

Ma 5 | Differentialekvationer | I denna aktivitet tar vi upp några modeller från naturvetenskapen.

Laboration - Induktion

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Physics

Tags: Exam, Data collection, Stochastics, Exercise, Tips and tricks, Physics

Avsikten med försöket är att undersöka den spänning som induceras i en spole då en stavmagnet släpps genom den.

Laboration - Buffert

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Biology, Chemistry

Tags: Statistics, Biology, Probability, Chemistry, Data collection

Avsikten med försöket är att jämföra titrerkurvorna för vatten och mjölk och förklara eventuella skillnader.

Labb - Titrering av svag syra med stark bas

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Chemistry

Tags: Chemistry, Curriculum, Data collection, Exercise

Syfte:
Avsikten med försöket är undersöka utseendet hos grafen då man titrerar en svag syra med en stark bas samt att kontrollera koncentrationsangivelsen på ättiksprit, inköpt i en livsme...