Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Roliga timmen - Utmaning - Provsvar

Innan prov, frågar alltid dina elever hur många poäng varje korrekt svar ger? Nästa gång, svara dem följande:

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Roliga timmen - Utmaning - Arean

Vad är arean av det rödskuggade området?

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Roliga timmen - Utmaning - Udda tal

Vad är summan av alla siffror på den linjen?

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics