Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Tricks och Tips (1) - Bli en fönsterspecialist

Här tipsar vi om hur man kan ställa in räknarens grafiska fönster på ett smart sätt när man plottar grafer och diagram.

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Graphs, Window, Zoom, Plotting, Function Plotter

Tricks och Tips (2) - Statistiska samband

Här visas vi hur man kan ladda ner stora datamängder från webben till räknaren statistikeditor och sedan göra olika analyser.

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Scattergraphs, List, Correlation

Tricks och Tips (3) - Upprepade beräkningar

Tänk dig att du ska dra roten ur ett tal och rotknappen inte fungerar. Hur gör du då?

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Recursion, Sequences

Tricks och Tips (4) - Massa tips när du jobbar med grafer

I detta dokument har vi samlat ett antal olika tips som du har nytta av när du jobbar med grafer. De kommer inte i någon bestämd ordning om de inte hänger ihop på något sätt.

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Graphs, Piecewise, Logic, Test

Tricks och Tips (5) - Jobba med funktionsuttryck på olika sätt

I detta dokument visar vi hur du kan jobba med sammansatta funktioner. Här behandlas också inverser till funktioner

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Functions, Inverse function, Application, Composite Function

Tricks och Tips (6) - Pengar, pengar och pengar

En av apparna på räknaren är helt och hållet inriktad på att räkna med pengar. I appen finns en stor mängd verktyg för allehanda ekonomiska beräkningar.

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Finance, Interest, Present Value, Future Value, Amortization

Tricks och Tips (7) - Infoga bilder

Med räknaren har man möjlighet att infoga bilder, till exempel foton, på räknarskärmen.

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Regression, Exponential, Hyperbolic

Tricks och Tips (8) - Från förändringshastighet till derivata

Här förklarar vi hur förändringshastighet hänger ihop med begreppet derivata.

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Derivative, Rate of change

Tricks och Tips (9) - Integralberäkningar

Här tittar vi på sambandet mellan en funktion och en areafunktion. Vid undersökningarna tar vi fram arean mellan en graf och x-axeln. Vi gör detta för några funktioner av första och andra g…

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Area, Integral calculus, Midpoint method, Primitive function

Tricks och Tips (10) – Derivatans geometriska tolkning

De flesta moderna räknare brukar ha verktyg för numerisk derivering inbyggt. Då approximeras derivatan i en punkt med hjälp av en differenskvot.

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Derivative, Tangent, Differential calculus, Secant

Massor med smarta tips för att komma i gång med din grafräknare

Samling av beskrivningar av olika funktioner i en grafritande miniräknare som snabbstartguide för elever. Kom ihåg: du har kontrollen. Täcker kurserna 1 och 2 enligt de nya läroplanerna frå…

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Python Programmierbüchlein für TI-Nspire™ CX II-T CAS: Die Bisektionsmethode

Eine ideale Einführung in die Programmierung mit Python auf dem TI-Nspire™ CX II-T CAS mit kurzen Programmen aus vielfältigen Bereichen.

Publisher: T³ Europe

Editor: Josef Böhm

Author: Didier Deses

Topic:  Mathematics, Computer Science

Tags: Programming, Python

Python Programmierbüchlein für TI-Nspire™ CX II-T CAS: Regula Falsi

Eine ideale Einführung in die Programmierung mit Python auf dem TI-Nspire™ CX II-T CAS mit kurzen Programmen aus vielfältigen Bereichen.

Publisher: T³ Europe

Editor: Josef Böhm

Author: Didier Deses

Topic:  Mathematics, Computer Science

Tags: Programming, Python

Ein MMS wie der TI-Nspire™ CX II-T CAS bietet vielfältige Lösungsmöglichkeiten

In dem Beitrag zeigen die Autoren am Beispiel der Lösung von Bewegungsaufgaben, dass sich mit Hilfe von MMS vielfältige Lösungsmöglichkeiten nutzen lassen.

Publisher: T³ Deutschland - Materialien

Author: Hubert Langlotz, Wilfried Zappe

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra, Solving equations, Problem Solving, MMS, CAS

Derive Newsletter Nr. 128 + CAS-TI-Nspire

In dem Derive Newsletter Nr. 128 sind wieder einmal interessante Beiträge zu CAS mit DERIVE und TI-Nspire erschienen. In englischer Sprache, teilweise in deutscher Übersetzung in der Anlage…

Publisher: Derive User Group

Editor: Josef Böhm

Author: Wolfgang Alvermann, Michel Beaudin, Josef Böhm, Tania Koller

Topic:  Mathematics

Tags: Solving equations, Analytic Geometry, Statistik, Stochastics

Python Programmierbüchlein für TI-Nspire™ CX II-T CAS: Die Collatz-Vermutung

Eine ideale Einführung in die Programmierung mit Python auf dem TI-Nspire™ CX II-T CAS mit kurzen Programmen aus vielfältigen Bereichen.

Publisher: T³ Europe

Editor: Josef Böhm

Author: Didier Deses

Topic:  Computer Science, Mathematics

Tags: Programming, Python

Python Programmierbüchlein für TI-Nspire™ CX II-T CAS: Die Caesar-Verschlüsselung

Eine ideale Einführung in die Programmierung mit Python auf dem TI-Nspire™ CX II-T CAS mit kurzen Programmen aus vielfältigen Bereichen.

Publisher: T³ Europe

Editor: Josef Böhm

Author: Didier Deses

Topic:  Computer Science, Mathematics

Tags: Programming, Python

Recording of Sharing Inspiration: Numerical Methods of Solving Equations to Develop Computational Thinking and Math Learning

Computational Thinking is of growing interest in many countries. It’s at the edge to become a explicit mathematical skill in new curricula.

Publisher: T³ Europe

Editor: Ian Galloway

Author: Raul Gonçalves

Topic:  Mathematics, Computer Science

Tags: Computational Thinking, Coding, Sharing Inspiration 2022

Numerical Methods of Solving Equations to Develop Computational Thinking and Math Learning

Computational Thinking is of growing interest in many countries. It’s at the edge to become a explicit mathematical skill in new curricula.

Publisher: T³ Europe

Editor: Ian Galloway

Author: Raul Gonçalves

Topic:  Mathematics, Computer Science

Tags: Computational Thinking, Coding, Sharing Inspiration 2022

Vier-Kreise-Satz von René Descartes – weitere Beispiele

Der Beitrag behandelt den sogenannten Vier-Kreise-Satz von Descartes unter Nutzung des TI-Nspire™ CX II-T CAS.

Publisher: T³ Deutschland

Author: Hubert Langlotz, Wilfried Zappe

Topic:  Mathematics

Tags: Geometrie, Algebra, Circles, Notes, CAS, MMS