Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Python Programmierbüchlein für TI-Nspire™ CX II-T CAS: Sterne

Eine ideale Einführung in die Programmierung mit Python auf dem TI-Nspire™ CX II-T CAS mit kurzen Programmen aus vielfältigen Bereichen.

Publisher: T³ Europe

Editor: Josef Böhm

Author: Didier Deses

Topic:  Computer Science, Mathematics

Tags: Programming, Python

Python Programmierbüchlein für TI-Nspire™ CX II-T CAS: Fadengrafik – String Art

Eine ideale Einführung in die Programmierung mit Python auf dem TI-Nspire™ CX II-T CAS mit kurzen Programmen aus vielfältigen Bereichen.

Publisher: T³ Europe

Editor: Josef Böhm

Author: Didier Deses

Topic:  Computer Science, Mathematics

Tags: Programming, Python

Rover, Escape the Room

Use the TI-Rover ranger to find the opening in a set of boxes and have Rover escape through the opening.

Publisher: Texas Instruments Inc.

Topic:  Computer Science, STEM

Tags: Angles, Coding, Distance, Measures, Programming, Python, STEM, TI-Innovator Rover

Die e-Funktion ist für Überraschungen gut

Im Artikel wird thematisiert, auf welche Probleme man stoßen kann, wenn man Funktionen bzw. Gleichungen betrachtet, in denen Potenzen mit rationalen bzw. irrationalen Exponenten auftreten.

Publisher: T³ Deutschland

Author: Hubert Langlotz, Wilfried Zappe

Topic:  Mathematics

Tags: Exponential, Power and Trigonometric functions, Näherungslösung, WTR, MMS, CAS, ChatGPT, Python

Can we reach “truth” with digital tools?

Through surprising examples, using dynamic geometry, we show that technological tools not necessarily make it possible to reach "the truth", which is however what mathematics is supposed to…

Author: Jean-Jacques Dahan

Topic:  Mathematics

Tags: Geometry, 3D Geometry, Modeling, Morphing

Gemeinsame Abituraufgabenpools der Länder - Aufgaben für das Fach Mathematik aus dem Prüfungsjahr 2022

Lösungen der Aufgaben aus den gemeinsamen Abituraufgabenpools der Länder (Jhg. 2022) mit dem TI-30X Plus MathPrint™.

Publisher: Texas Instruments Education Technology

Author: Heinz Klaus Strick

Topic:  Mathematics

Tags: Exam, Prüfungsvorbereitung, WTR

MMS-Aufgaben für das Fach Mathematik - Gemeinsame Abituraufgabenpools der Länder (Jhg. 2022)

Lösungen der Aufgaben aus den gemeinsamen Abituraufgabenpools der Länder (Jhg. 2022) mit dem TI-Nspire™ CX II-T CAS.

Publisher: T³ Deutschland

Author: Hubert Langlotz, Wilfried Zappe

Topic:  Mathematics

Tags: Exam, MMS, CAS

Wachstumsprozesse einmal anders – mit rekursiven Modellen

Dr. Helmut Heugl legt in diesem Beitrag ein überzeugendes Plädoyer für den Einsatz von rekursiven Modellen als intuitives Werkzeug zum Modellbilden und Problemlösen dar.

Author: Helmut Heugl

Topic:  Mathematics

Tags: Growth, Modeling, Problem Solving, CAS, MMS

Tricks och Tips (1) - Bli en fönsterspecialist

Här tipsar vi om hur man kan ställa in räknarens grafiska fönster på ett smart sätt när man plottar grafer och diagram.

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Graphs, Window, Zoom, Plotting, Function Plotter

Tricks och Tips (2) - Statistiska samband

Här visas vi hur man kan ladda ner stora datamängder från webben till räknaren statistikeditor och sedan göra olika analyser.

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Scattergraphs, List, Correlation

Tricks och Tips (3) - Upprepade beräkningar

Tänk dig att du ska dra roten ur ett tal och rotknappen inte fungerar. Hur gör du då?

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Recursion, Sequences

Tricks och Tips (4) - Massa tips när du jobbar med grafer

I detta dokument har vi samlat ett antal olika tips som du har nytta av när du jobbar med grafer. De kommer inte i någon bestämd ordning om de inte hänger ihop på något sätt.

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Graphs, Piecewise, Logic, Test

Tricks och Tips (5) - Jobba med funktionsuttryck på olika sätt

I detta dokument visar vi hur du kan jobba med sammansatta funktioner. Här behandlas också inverser till funktioner

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Functions, Inverse function, Application, Composite Function

Tricks och Tips (6) - Pengar, pengar och pengar

En av apparna på räknaren är helt och hållet inriktad på att räkna med pengar. I appen finns en stor mängd verktyg för allehanda ekonomiska beräkningar.

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Finance, Interest, Present Value, Future Value, Amortization

Tricks och Tips (7) - Infoga bilder

Med räknaren har man möjlighet att infoga bilder, till exempel foton, på räknarskärmen.

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Regression, Exponential, Hyperbolic

Tricks och Tips (8) - Från förändringshastighet till derivata

Här förklarar vi hur förändringshastighet hänger ihop med begreppet derivata.

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Derivative, Rate of change

Tricks och Tips (9) - Integralberäkningar

Här tittar vi på sambandet mellan en funktion och en areafunktion. Vid undersökningarna tar vi fram arean mellan en graf och x-axeln. Vi gör detta för några funktioner av första och andra g…

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Area, Integral calculus, Midpoint method, Primitive function

Tricks och Tips (10) – Derivatans geometriska tolkning

De flesta moderna räknare brukar ha verktyg för numerisk derivering inbyggt. Då approximeras derivatan i en punkt med hjälp av en differenskvot.

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Derivative, Tangent, Differential calculus, Secant

Massor med smarta tips för att komma i gång med din grafräknare

Samling av beskrivningar av olika funktioner i en grafritande miniräknare som snabbstartguide för elever. Kom ihåg: du har kontrollen. Täcker kurserna 1 och 2 enligt de nya läroplanerna frå…

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Python Programmierbüchlein für TI-Nspire™ CX II-T CAS: Die Bisektionsmethode

Eine ideale Einführung in die Programmierung mit Python auf dem TI-Nspire™ CX II-T CAS mit kurzen Programmen aus vielfältigen Bereichen.

Publisher: T³ Europe

Editor: Josef Böhm

Author: Didier Deses

Topic:  Mathematics, Computer Science

Tags: Programming, Python