Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Binomialverteilung: p gesucht

Berechnung der unbekannten Wahrscheinlichkeit einer kumulierten Binomialverteilung mit Hilfe des TI-Nspire.

Publisher: Magda

Author: Magda

Topic:  Mathematics

Tags: Binomial Distribution

(Rover) Driving Inequalities with TI-Nspire CXII Python (Math in Motion Plus)

Students will explore inequalities and the number line while writing code to navigate a set of challenges.

Publisher: Texas Instruments Inc.

Topic:  Mathematics

Minsta arean av en förpackning | TI-84 Plus CE-T

Vilken form ska en läskburk eller konservburk ha för att minimera dess totala area och därmed mängden material till förpackningen?

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: Texas Instruments Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Area, Derive, Volume

Beräkningar med synvinkel | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - Du står under en reklamskylt, räkna ut hur långt från skylten ska du placera dig

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Tangent

Stänga in en integral | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - För att göra denna aktivitet får du vara väl förtrogen med algebraiska/analytiska metoder för att bestämma integraler.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Integral calculus

Största omkrets och area | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - Teckna uttryck för en rektangels omkrets och area och bestämma det värde på x respektive v som ger den största möjliga omkretsen och arean.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Area, Circle, Curriculum, Perimeter

Differentialekvationer baklänges | TI-84 Plus CE-T

Kurs 5 - Här utgår vi från en logistisk funktionsmodell och genom resonemang och beräkningar kommer fram till en differentialekvation som kan lösas med en numerisk metod.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Differential equations, Functions, Regression

Differentialekvationer – när man inte kan lösa exakt | TI-84 Plus CE->T

Kurs 5 - Hastigheten hos en fallskärmshoppare som faller kan modelleras med en differentialekvation som inte är linjär. Vi får då ta till en numerisk lösningsmetod.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Differential equations, Euler method, Graphs, Number

Der TI-Nspire™ CX II-T CAS im Mathematikunterricht der Klasse 8

Anregungen für den Lehrplan Mathematik der Klasse 8 des Bundeslandes Niedersachsen unter Nutzung des TI-Nspire™ CX II-T CAS für Wechsler vom GTR zum CAS oder aber Neueinsteiger in CAS.

Publisher: T³ Deutschland - Materialien

Editor: Hubert Langlotz, Dirk Schulze

Author: Martin Bellstedt, Ralph Huste, Hubert Langlotz, Wilfried Zappe

Topic:  Mathematics