Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Financiële Algebra

Met de TI-84 Plus en TI-Nspire

Publisher: T³ Europe

Author: Etienne Goemaere

Topic:  Mathematics

Tags: T3 Cahier, T3 Cahier Wiskunde, Finance

Financiële wiskunde

Gebruik van de TVM-oplosser en toepassingen

Publisher: T³ Europe

Topic:  Mathematics

Tags: T3 Cahier, T3 Cahier Wiskunde, Finance

Tricks och Tips (6) - Pengar, pengar och pengar

En av apparna på räknaren är helt och hållet inriktad på att räkna med pengar. I appen finns en stor mängd verktyg för allehanda ekonomiska beräkningar.

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Finance, Interest, Present Value, Future Value, Amortization

Amorteringar av lån och programmering | TI-84 Plus CE-T Python Edition

Ma 1-5 | Beräkna bl.a. lånekostnaden för lån som löper över en längre tid, blanda detta med programmering i Python.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics, STEM

Tags: Calculus, Earth, Finance, Number, Percentages, Programming, STEM

Applications in the Classroom

Graphing Calculator Software Applications (APPS) are pieces of software that can be downloaded onto a TI graphing calculator as you would add software to a computer to enhance its capabilit…

Publisher: T³ Europe

Editor: Koen Stulens

Author: Martin van Reeuwijk, Serge Etienne, Hildegard Urban-Woldron, T³ Europe

Topic:  Mathematics, STEM

Tags: Algebra, Analysis, Animations, Calculus, Data collection, Dynamic Simulations, Finance, Inequalities, Cones, Spreadsheets, Area