Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Upp och ned längs älven | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1 - I denna aktivitet tar vi upp två lite kluriga hastighetsproblem. Här kan man arbeta både algebraiskt och grafiskt/numeriskt.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra, Curriculum, Graphing, Transformations

Undersökningar med appen Transformation – Del 1 | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2 - I denna aktivitet ska du använda en av apparna som finns som extraverktyg i din räknare. Det handlar om koefficientvärden hos första- och andragradsfunktioner.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Graphing, Transformations

Jämföra tre provresultat | TI-84 Plus CE-T

Kurs 2 - I denna aktivitet tittar vi närmare på tre datamängder. Det handlar om provresultat för tre elever.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Box plots, Curriculum, Graphing

Undersökningar med appen Transformation Graphing Del 2 | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - I denna aktivitet ska vi titta närmare på trigonometriska funktioner som man på räknaren kan skriva på formen A(sin(BX+C)+D. En av de förinstallerade apparna används i denna aktivi…

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Functions, Graphing, Trigonometry

Fiche 10_V4 - Représention graphique d_une suite

Analyse : représentation graphique d'une suite définie par récurrence.

Publisher: T3 France

Editor: T3 France

Author: T3 France

Topic:  Mathematics, Computer Science

Tags: Sequences, Induction, Graphing

Massor med smarta tips för att komma igång med din grafräknare (häfte)

I detta dokument har samlat ihop ett antal beskrivningar av olika funktioner så att du som elev snabbt kan komma i gång och bli vän med din grafräknare. Kom ihåg: det är du som styr.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Derive, Equations, Functions, Graphing, Integration, Statistics

Mouvement et interactions, représenter un nuage de points et modéliser la caractéristique d’un dipôle

Représenter un nuage de points associé à la caractéristique d’un dipôle et modéliser la
caractéristique de ce dipôle à l’aide d’un langage de programmation.

Publisher: T3 France

Editor: T3 France

Author: T3 France

Topic:  Computer Science, Physics

Tags: Programming, Python, Graphing, Modeling

L’énergie : conversions et transferts, bilan énergétique d’un système en mouvement. Application au mouvement parabolique.

Utiliser un langage de programmation pour effectuer le bilan énergétique d’un
système en mouvement.

Publisher: T3 France

Editor: T3 France

Author: T3 France

Topic:  Computer Science, Physics

Tags: Programming, Python, Graphing

Désintégration radioactive

Utiliser une représentation graphique pour déterminer une demi-vie.
Faire un usage explicité des outils numériques.

Publisher: T3 France

Editor: T3 France

Author: T3 France

Topic:  Computer Science, Physics

Tags: Programming, Python, Graphing, Modeling

Programmering & matematik | Aktivitet: Reskassa

Ma 1 | Tolka problemtexten och visa algebraiskt och grafiskt, och visa hur man kan lösa problemet, skiv sedan programmet i Python.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Editor: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: Texas Instruments Education Technology

Topic:  Mathematics, STEM

Tags: Algebra, Graphing, Programming, STEM

Zoom-opties TI-Nspire CX

Functies & Grafieken

Publisher: WIL-de Wiskunde

Editor: WIL-de Wiskunde

Author: WIL-de Wiskunde

Topic:  Mathematics

Tags: Graphing

Zoom-opties TI-84 Plus CE-T

Functies & Grafieken

Publisher: WIL-de Wiskunde

Editor: WIL-de Wiskunde

Author: WIL-de Wiskunde

Topic:  Mathematics

Tags: Graphing

Inter- en extrapoleren

Lineair inter en extrapoleren met de TI-84

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Tutorial, Linear, Programming, Graphing

Playground activity: Will you take a risk or play it safe?

It's a risk taking and optimization game. Participants will play a game against each other to find the best or optimized solution for given challenge.

Publisher: T³ Türkiye

Author: Yunus Emre Doğan

Topic:  Mathematics, STEM

Tags: Analytic Geometry, Graphing, Linear Functions, Lines, Sharing Inspiration 2019, TI-Innovator Rover

Ultrasonic Sensor Mount for Rover

Here's a simple method to reliably hook additional Ultrasonic Sensors (aka Ranger) to the TI-Innovator Rover.

Author: Hans-Martin Hilbig

Topic:  STEM

Tags: Graphing, Data collection, Functions, Sharing Inspiration 2019, STEM, TI-Innovator Rover