Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Tricks och Tips (8) - Från förändringshastighet till derivata

Här förklarar vi hur förändringshastighet hänger ihop med begreppet derivata.

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Derivative, Rate of change