Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Tricks och Tips (2) - Statistiska samband

Här visas vi hur man kan ladda ner stora datamängder från webben till räknaren statistikeditor och sedan göra olika analyser.

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Scattergraphs, List, Correlation