Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Tricks och Tips (1) - Bli en fönsterspecialist

Här tipsar vi om hur man kan ställa in räknarens grafiska fönster på ett smart sätt när man plottar grafer och diagram.

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Graphs, Window, Zoom, Plotting, Function Plotter