T³ Europe Resources

Total Resources(6)|

Att tillverka en strut

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Business mathematics, Circle, Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus, Volume

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - I övningen förekommer användning av symbolhanterande hjälpmedel.

Cirkelns area och omkrets

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Circle, Curriculum, Diagram, Exercise, Graphs

Ma 1 - Geometri - I denna övning ska du studera sambandet mellan cirkelns area och dess radie och dessutom sambandet mellan omkrets och radie.

Ringa in en cirkel

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Mathematical thinking, Circle, Material to order, Pythagoras, Trigonometry

Ma 3 - Aritmetik, algebra och geometri - Detta exempel täcker in flera områden i kurs 3

Ringa in en cirkel

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Circle, Computer Algebra, Tangent

Ma 3 - Täcker in flera områden i kurs 3, symbolhantering -
Två tangenter går igenom origo och den tredje tangenten är parallell med y-axeln.

CAliMERO - Computer-Algebra im Mathematikunterricht. Band 9: Arbeitsmaterialien für Schülerinnen und Schüler

Author: T³ Deutschland

Topic:  Mathematics

Tags: Mathematical thinking, Circle, Pythagoras, Trigonometry

Die Materialien entstanden im Rahmen eines Schulversuches des Landes Niedersachsen mit dem Thema: Computer-Algebra-Systeme im Mathematikunterricht der Jahrgänge 7-10 des Gymnasiums.