Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Rëele functies anders bekeken

Enkele voorbeelden hoe we het abstracte wiskundige concept reële functie kunnen verduidelijken en visualiseren

Author: Koen Stulens

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra, Equations, Functions, Modelling

Röd-Grön spelet

Ett spel som spelas av en grupp elever. En elev i taget agerar ”Gömmare” och de andra är ”Gissare”. Passar för senare grundskolan

Publisher: T³ Sverige, Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra

Minigolf | TI-Nspire

Ma 2 - Geometri, Algebra | I denna aktivitet så studerar vi bollens bantor och studsarna.

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra, Computer Algebra, Integral calculus, Triangle

Vereenvoudigen getallen en GGD

Vereenvoudig twee of drie getallen in één keer met de GGD

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra, Programming

ABC-Formule

Een uitgebreide variant van de ABC-formule

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: 2D shapes, Tutorial, Algebra, Programming, Analysis

Sommatie van functiewaarden

Telt de functiewaarden voor je op

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Simultaneous equations, Algebra

Afstand in x-y vlak

Bereken de afstand tussen twee punten.

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Binomial formulas, Algebra

Kwadraat afsplitsen

Kwadraat afsplitsen om zo de top en het bereik van een parabool te vinden

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Equations, Algebra

The Rover can Power and Drive learning in the classroom

The Rover can Power and Drive learning in the classroom
The TI-Innovator Rover provides a great opportunity to strive for multi-dimensional STEM focused integrated learning.

Author: Sanjeev Meston

Topic:  Mathematics, Physics, STEM

Tags: Programming, Algebra, Coding, Functions, Graphing, Sharing Inspiration 2019, STEM, T3, TI-Innovator, TI-Innovator Rover

Peltier Home

The aim of this activity is to obtain electrical energy with the difference of temperature by running reverse operation.

Author: İsmail DÖNMEZ, Gultekin Cakmakci

Topic:  STEM

Tags: Acceleration, Algebra, Dynamic Simulations, Functions, Mathematical thinking, Mechanics, Modelling, Physics, Sharing Inspiration 2019, Stochastics

Video | Algebra med TI-Nspire

Faktoruppdelning och utveckling av polynomuttryck

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: E-Learning, Algebra, Modelling

Lösa linjära ekvationer med programmering

Ma 1 - Algebra - Ett program som löser en ekvation på formen ax + b = cx + d

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics, STEM

Tags: Acceleration, Algebra, Curriculum, Linear, Programming, STEM

Arbeitsblätter für den TI-30X Pro MathPrint™

Diese Sammlung von Arbeitsblättern für den Mathematikunterricht soll dazu anregen, den Schulrechner TI-30X Pro MathPrintTM von Texas Instruments und die Möglichkeiten seines Einsatzes kenne…

Publisher: Texas Instruments Inc.

Author: Heinz Klaus Strick

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra, Arithmetic, Analysis, Analytic Geometry, Stochastics

(Rover) Navigate a City with TI-Nspire CX (Math in Motion Plus)

Students will apply their knowledge of the relationships among distance, rate and time to write equations to optimize routes through a “city” or maze with obstacles.

Publisher: Texas Instruments Inc.

Author: Texas Instruments Inc.

Topic:  Mathematics

Tags: Acceleration, Algebra, Angles, Distance

(Rover) Navigate a City with TI-84 Plus CE (Math in Motion Plus)

Students will apply their knowledge of the relationships among distance, rate and time to write equations to optimize routes through a “city” or maze with obstacles.

Publisher: Texas Instruments Inc.

Author: Texas Instruments Inc.

Topic:  Mathematics

Tags: Acceleration, Algebra, Angles, Distance

Räta linjens ekvation med programmering

Ma 1 - Grafer och funktioner - I denna aktivitet använder vi ett program för att uti-
från koordinater för två punkter ta fram ekvationen för den räta linje som går igenom punkterna

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics, STEM

Tags: Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Functions, Graphs, Programming, STEM

Summan av tal som följer ett mönster | Programmering

Ma 5 - Diskret matematik - (men man kan ta upp talföljder i enkla situationer tidigare) - Hur gör vi om termerna inte är lika men följer ett mönster?

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics, STEM

Tags: Algebra, Coding, Curriculum, Exercise, Number, Programming, STEM