Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Upp och ned längs älven | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1 - I denna aktivitet tar vi upp två lite kluriga hastighetsproblem. Här kan man arbeta både algebraiskt och grafiskt/numeriskt.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra, Curriculum, Graphing, Transformations

Färjtrafik | TI-84 Plus CE-T

Kurs 1/Kurs 2 - I aktiviteten undersöker vi ett problem som handlar om två färjor som rör sig oavbrutet mellan två färjelägen A och B. Vi använder en av de förinstallerade apparna.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra, Curriculum, Graphs

Mot oändligheten | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - Vi ska i denna aktivitet gå igenom ett begrepp som kan tillämpas i många olika situationer när man sysslar med funktioner och innan man kommer in på begreppet derivata.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra, Curriculum, Derivative, Derive, Functions

Calculating the position of the James Webb Space Telescope using Python or TI-Basic

Students calculate the position of James Webb Space Telescope (JWST) using an iterative Python program in Langrange2.tns and TI-Basic in Lagrange3.tns.

Publisher: T³ Europe

Editor: Ian Galloway

Author: Veit Berger

Topic:  Mathematics, Physics, Computer Science

Tags: Python, Algebra, Solving equations, Gravitation, Lagrange

On-Ramp to Robotics Unit 1 (Motion) with Mars Rover Challenge for TI-Nspire CXII Python

Students will learn and use basic concepts for robotic vehicle control along with math concepts to write a program to drive their Rover around the base of the Olympus Mons volcano on Mars.

Publisher: Texas Instruments Inc.

Topic:  Computer Science, Mathematics, STEM

Tags: Algebra, Angles, Coding, Distance, Geometry, Linear Functions, Lines, Measures, Points and lines, Polygons, STEM, TI-Innovator Rover, Triangle

TI84-Python: Sin(H)=a of Cos(H)=a oplossen

Los goniometrische vergelijkingen op.

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra

TI84 Python: Kwadraat afsplitsen

Herschrijf een kwadratische vergelijking

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra

DRAFT- On-Ramp to Robotics Unit 1 (Motion) Mars Rover Challenge for TI-Nspire CXII Python

Students will learn and use basic concepts for robotic vehicle control along with math concepts to write a program to drive their Rover around the base of the Olympus Mons volcano on Mars.

Publisher: Texas Instruments Inc.

Topic:  Computer Science, Mathematics, STEM

Tags: Algebra, Angles, Coding, Distance, Geometry, Linear Functions, Lines, Measures, Points and lines, Polygons, STEM, TI-Innovator Rover, Triangle

TI84-Python: Wortel vereenvoudigen

Vereenvoudig de wortel.

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra

BMI TI84 Python

Body Mass Index

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra

Cirkel omtrek en oppervlakte TI84 Python

Omtrek en oppervlakte cirkel

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra

Delerlijst TI84 Python

Bepaal alle delers van een getal.

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra

Exponentiele formule TI84 Python

Bepaal de exponentiele formule als je twee punten hebt.

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra

Getallensom TI84 Python

Bereken de som van een rij getallen

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra

Lineaire formule TI84 Python

Bepaal de formule van een lijn als je twee punten hebt.

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra

Priemgetallen TI84 Python

Bepaal alle priemgetallen op een gegeven interval

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra

Pythagoras TI84 Python

Bereken met Pythagoras de schuine of de rechthoekszijde.

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra

Raadspel TI84 Python

Raad de waarde!

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra

Recursie TI84 Python

Bepaal de recursieve formule bij een rij getallen.

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Algebra