T³ Europe Resources

Total Resources(37)|

Newtons metod-ekvationslösning | TI-Nspire

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Derivative, Integral calculus, Newton's law

Ma 4 | Derivator och Integraler | Hur man kan lösa ekvationer numeriskt med hjälp av derivata.

Integralberäkning med mittpunktsmetoden med programmering

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics, STEM

Tags: Area, Coding, Curriculum, Derivative, Exercise, Graphing, Integral calculus, Number, Programming, STEM

Ma 4 - Derivator och integraler - Med TI-Nspire kan du göra beräkningar med integraler, både exakt och numeriskt.

TI-Nspire CAS in Engineering Mathematics: Highest Temperature in a Disk

Author: T³ Europe, Michel Beaudin

Topic:  STEM

Tags: Calculus, Derivative

Find the maximum of a two variable continuous function. Using Lagrage multipliers and parametric equations. Connecting single and multivariable calculus.

Insektsvandring

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Circles, Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Geometry

Ma 4 och 5 | Diskret matematik | I denna aktivitet finns två problem om insekter som vandrar i koordinatplanet längs räta linjer och längs periferin på en cirkel.

Att tillverka en strut

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Business mathematics, Circle, Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus, Volume

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - I övningen förekommer användning av symbolhanterande hjälpmedel.

Arean av en viss rektangel

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Area, Computer Algebra, Curriculum, Derivative, Exercise, Integral calculus

Ma 3 - Derivator och integralbegreppet - Undersöker i denna övning hur en rektangels area varierar