T³ Europe Resources

Total Resources(28)|

Bepaal formule rechte lijn

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Statistics, Programming, Data

Bepaal de formule van een lineair verband

Wortel vereenvoudigen

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Series, Programming, Graphing, Data, Statistics

Kort algoritme wat je in staat stelt een wortel te vereenvoudigen

Sammanställa data

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Diagram, Exercise, Statistics

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Detta är en grundläggande aktivitet om hur man kan behandla och presentera data i en variabel.

Modellera en avkylningsprocess

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Topic:  Chemistry, Mathematics, STEM

Tags: Data collection, Curriculum, Programming, Data, Differential equations, Euler method, Exercise, Newton's law

Ma 5 - Differentialekvationer - Ett klassiskt exempel på en tillämpning på en differentialekvation av första ordningen.

Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Environment, Exercise, Randomness, Statistics

Ma 2 - Statistik - Den här övningen passar utmärkt att genomföra i kurs 2. Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök.

Valresultat riksdagen 2014

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Exercise, Regression, Statistics

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet tittar vi på en stor datamängd med mer än 7000 data i kalkylarkets celler. Det handlar om slutresultatet från riksdagsvalet 2014.

Födelsedagsparadoxen

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Exercise, Probability experiment

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Ett av de mest klassiska problemen i sannolikhetsläran som är lätt att demonstrera i en skolklass.

Världsrekordlopp 100 m

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Derivative, Integral calculus

Ma 3, Ma 4 - Derivator och Integraler - Detta är exempel på tillämning av derivator och integraler och är också exempel på hur man med kraftfulla verktyg kan modellera på riktiga data.

Grundläggande statistik kurs 1

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Calculus, Data, Diagram, Statistics

Ma 1 - Statistik, sannolikhet - Vi visar hur man kan arbeta med sammanställda data i frekvenstabeller och i rådataform, hur man ritar diagram, histogram, stapeldiagram och mer.

Shoe Sizes with Box Plots

Author: Barrie Galpin

Tags: Data, Box plots, Time series

Introducing boxplots and using them to compare very large data sets.

Exploring our Solar System

Author: Barrie Galpin

Tags: Data, STEM, Physics

Detailed data for the properties of the planets with 10 pages of questions.

Programmieren mit TI-Nspire™ CAS

Author: bk-teachware

Topic:  Computer Science, Mathematics

Tags: Regression, Statistics, Programming, Data, Decimals

Das Buch gibt viele Beispiele und wertvolle Tipps für das Editieren und Testen von Programmen. Viele Beispiele von der Finanzmathematik über das Chaos, die Trigonometrie bis zur Regression.

GB Olympic Medals

Author: Barrie Galpin

Topic:  Mathematics

Tags: Data, Sport

UPDATED. How many Olympic medals will Team GB win in Rio 2016?