T³ Europe Resources

Total Resources(27)|

Bepaal formule rechte lijn

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Statistics, Programming, Data

Bepaal de formule van een lineair verband

Wortel vereenvoudigen

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Series, Programming, Graphing, Data, Statistics

Kort algoritme wat je in staat stelt een wortel te vereenvoudigen

Sammanställa data

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Diagram, Exercise, Statistics

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Detta är en grundläggande aktivitet om hur man kan behandla och presentera data i en variabel.

Modellera en avkylningsprocess

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Topic:  Chemistry, Mathematics, STEM

Tags: Data collection, Curriculum, Programming, Data, Differential equations, Euler method, Exercise, Newton's law

Ma 5 - Differentialekvationer - Ett klassiskt exempel på en tillämpning på en differentialekvation av första ordningen.

Världsrekordlopp 100 m

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Derivative, Integral calculus

Ma 3, Ma 4 - Derivator och Integraler - Detta är exempel på tillämning av derivator och integraler och är också exempel på hur man med kraftfulla verktyg kan modellera på riktiga data.

Valresultat riksdagen 2014

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Exercise, Regression, Statistics

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet tittar vi på en stor datamängd med mer än 7000 data i kalkylarkets celler. Det handlar om slutresultatet från riksdagsvalet 2014.

Födelsedagsparadoxen

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Exercise, Probability experiment

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Ett av de mest klassiska problemen i sannolikhetsläran som är lätt att demonstrera i en skolklass.

Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Environment, Exercise, Randomness, Statistics

Ma 2 - Statistik - Den här övningen passar utmärkt att genomföra i kurs 2. Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök.

Grundläggande statistik kurs 1

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Calculus, Data, Diagram, Statistics

Ma 1 - Statistik, sannolikhet - Vi visar hur man kan arbeta med sammanställda data i frekvenstabeller och i rådataform, hur man ritar diagram, histogram, stapeldiagram och mer.

Compare Boxplots

Author: T³ United Kingdom

Topic:  Physics

Tags: Data

Five sets of real data for students to analyse using boxplots.
(Includes video)

Lift Off

Author: Barrie Galpin

Tags: Data, Box plots, Averages, Regression

Compare real data about the capacity of passenger lifts in the UK and EU

London Marathon

Author: Barrie Galpin

Tags: Data, Time series, Box plots, Sport, Statistics

Times and winners of the London Marathon (1981-2009).

Trial and Improvement

Author: Barrie Galpin

Tags: Decimals, Data, Differentiation

Use trial and improvement to find the roots of a quadratic - multiple representations