Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Bepaal formule rechte lijn

Bepaal de formule van een lineair verband

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Statistics, Programming, Data

Wortel vereenvoudigen

Kort algoritme wat je in staat stelt een wortel te vereenvoudigen

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Series, Programming, Graphing, Data, Statistics

Sammanställa data

Ma 1 - Sannolikhet och statistik - Detta är en grundläggande aktivitet om hur man kan behandla och presentera data i en variabel.

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Diagram, Exercise, Statistics

Modellera en avkylningsprocess

Ma 5 - Differentialekvationer - Ett klassiskt exempel på en tillämpning på en differentialekvation av första ordningen.

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Inc.

Topic:  Chemistry, Mathematics, STEM

Tags: Data collection, Curriculum, Programming, Data, Differential equations, Euler method, Exercise, Newton's law

Världsrekordlopp 100 m

Ma 3, Ma 4 - Derivator och Integraler - Detta är exempel på tillämning av derivator och integraler och är också exempel på hur man med kraftfulla verktyg kan modellera på riktiga data.

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Derivative, Integral calculus

Valresultat riksdagen 2014

Ma 2 - Statistik - I denna aktivitet tittar vi på en stor datamängd med mer än 7000 data i kalkylarkets celler. Det handlar om slutresultatet från riksdagsvalet 2014.

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Exercise, Regression, Statistics

Födelsedagsparadoxen

Ma 5 - Diskret matematik inklusive kombinatorik och talföljder - Ett av de mest klassiska problemen i sannolikhetsläran som är lätt att demonstrera i en skolklass.

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Exercise, Probability experiment

Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Ma 2 - Statistik - Den här övningen passar utmärkt att genomföra i kurs 2. Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök.

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Environment, Exercise, Randomness, Statistics

Grundläggande statistik kurs 1

Ma 1 - Statistik, sannolikhet - Vi visar hur man kan arbeta med sammanställda data i frekvenstabeller och i rådataform, hur man ritar diagram, histogram, stapeldiagram och mer.

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Calculus, Data, Diagram, Statistics

City Data

Data from 50 cities around the world - all ready to be explored and analysed

Author: Barrie Galpin

Topic:  Mathematics

Tags: Decimals, Data, Differentiation

GB Olympic Medals

UPDATED. How many Olympic medals will Team GB win in Rio 2016?

Author: Barrie Galpin

Topic:  Mathematics

Tags: Data, Sport

Olympic Cycling

Four problem-solving activities on the theme of track cycling.

Author: Barrie Galpin

Topic:  Mathematics

Tags: Data, Tables, Sport, Geometry

Shoe Sizes with Box Plots

Introducing boxplots and using them to compare very large data sets.

Author: Barrie Galpin

Tags: Data, Box plots, Time series