Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Klimatförändringar - exempel med temperaturdata

Ma 2 - Statistik - Den här övningen passar utmärkt att genomföra i kurs 2. Viktiga begrepp är linjär regression, korrelation och sannolikheter vid slumpmässiga försök.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Data, Environment, Exercise, Randomness, Statistics, Climate

Hurricane force

Investigate data from weather stations including wind speeds in different units

Publisher: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Author: Linda Tetlow

Topic:  Mathematics

Tags: Environment, Exponential, Measures, STEM