Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Dash, Watch out for Rover

Students take measurements, determine a pattern, make a prediction and then check it in a competition or activity.

Publisher: Texas Instruments Inc.

Topic:  Mathematics

Tags: Distance, Linear, Measures, Predictions, Time, Velocity

Rover, Watch out for Rover! for the TI-84 Plus CE

Students take measurements, determine a pattern, make a prediction and then check it in a competition or activity.

Publisher: Texas Instruments Inc.

Topic:  Mathematics

Tags: Distance, Linear, Measures, Predictions, TI-Innovator Rover, Time, Velocity

Inter- en extrapoleren

Lineair inter en extrapoleren met de TI-84

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Tutorial, Linear, Programming, Graphing

Ekvationer i balans

Ma 1 | Algebra | Syftet med denna aktivitet är att eleverna ska förstå vad det betyder att ett ordnat par är en lösning på en linjär ekvation och på ett linjärt ekvationssystem.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Equations, Exercise, Linear

Räta linjens ekvation

Ma 2 - Linjära linjera modeller | Denna övning går ut på att på olika sätt studera räta linjer.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Images, Computer Algebra, Matrices, Exercise, Linear

Kvadrater

Ma 2 - Linjära icke linjära modeler. Undersök förhållandet mellan två kvadraters areor beror av dess lägen.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Equations, Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Geometry, Linear, Quadratic function

Hur fungerar en parabol

Ma 2 - Geometri | Linjära och icke linjära modeller | I denna övning ska vi studera en parabels optiska egenskaper.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Modeling, Curriculum, Geometry, Linear, Parabola, Quadratic function

Brinntid hos ett stearinljus

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Syftet med experimentet är att undersöka hur snabbt ett stearinljus brinner.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: String, Curriculum, Exercise, Linear, Regression

Att upptäcka parabeln

Ma 2 - Grafer | Linjära och icke linjära modeller | Övningen är ett exempel på analytisk geometri och kräver vissa kunskaper i klassisk geometri.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Geometry, Linear

Andragradsfunktioner del 1-del 2

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | I två övningar ska vi studera hur koefficienterna a och c. Övningarna är de två första delarna av fyra i en serie med samma tema.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: T3, Curriculum, Data collection, Linear, Mechanics, Quadratic function

Andragradsfunktioner del 3

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | studera hur koefficienterna a, k och c i andragradsfunktion

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Linear, Quadratic function

Andragradsfunktioner del 4

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | I denna övning ska vi studera hur koefficienten b i andragradsfunktionen y | Övningen är den fjärde delen av fyra i en serie med samma tema.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Linear, Quadratic function

Intervalle de fluctuation sur TI-Nspire™ CX CAS

Tutoriel avec la calculatrice TI-Nspire™ CX CAS: Intervalle de fluctuation.

Author: Texas Instruments France

Topic:  Mathematics

Tags: Linear, Tutorial, Programming, Graphing

Dynagraphs

Explore functions in a novel environment - moving points on two parallel lines.

Publisher: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Author: Andy Kemp

Topic:  Mathematics

Tags: Quadratic, Functions, Exponential, Linear

Matchsticks

Recording matchstick patterns leads to linear functions. (Contains video tutorial)

Publisher: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Author: Nevil Hopley

Topic:  Mathematics

Tags: Linear, Patterns

Population predictions

Real-time population data is used to develop models and make predictions of world population growth.

Publisher: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Author: Jonathan Powell

Topic:  Mathematics

Tags: Linear, Exponential, Data