Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Rover, Watch out for Rover! for the TI-84 Plus CE

Students take measurements, determine a pattern, make a prediction and then check it in a competition or activity.

Publisher: Texas Instruments Inc.

Topic:  Mathematics

Tags: Distance, Linear, Measures, Predictions, TI-Innovator Rover, Time, Velocity

Inter- en extrapoleren

Lineair inter en extrapoleren met de TI-84

Publisher: Jan Elemans

Editor: Jan Elemans

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Tutorial, Linear, Programming, Graphing

Ekvationer i balans

Ma 1 | Algebra | Syftet med denna aktivitet är att eleverna ska förstå vad det betyder att ett ordnat par är en lösning på en linjär ekvation och på ett linjärt ekvationssystem.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Equations, Exercise, Linear

Hur fungerar en parabol

Ma 2 - Geometri | Linjära och icke linjära modeller | I denna övning ska vi studera en parabels optiska egenskaper.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Modelling, Curriculum, Geometry, Linear, Parabola, Quadratic function

Brinntid hos ett stearinljus

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Syftet med experimentet är att undersöka hur snabbt ett stearinljus brinner.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: String, Curriculum, Exercise, Linear, Regression

Att upptäcka parabeln

Ma 2 - Grafer | Linjära och icke linjära modeller | Övningen är ett exempel på analytisk geometri och kräver vissa kunskaper i klassisk geometri.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Geometry, Linear

Andragradsfunktioner del 1-del 2

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | I två övningar ska vi studera hur koefficienterna a och c. Övningarna är de två första delarna av fyra i en serie med samma tema.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: T3, Curriculum, Data collection, Linear, Mechanics, Quadratic function

Andragradsfunktioner del 3

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | studera hur koefficienterna a, k och c i andragradsfunktion

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Linear, Quadratic function

Andragradsfunktioner del 4

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | I denna övning ska vi studera hur koefficienten b i andragradsfunktionen y | Övningen är den fjärde delen av fyra i en serie med samma tema.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Linear, Quadratic function

Räta linjens ekvation

Ma 2 - Linjära linjera modeller | Denna övning går ut på att på olika sätt studera räta linjer.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Images, Computer Algebra, Matrices, Exercise, Linear

Kvadrater

Ma 2 - Linjära icke linjära modeler. Undersök förhållandet mellan två kvadraters areor beror av dess lägen.

Author: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags: Equations, Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Geometry, Linear, Quadratic function

Straight-line Graphs

Introducing the connection between linear equations and straight-line graphs

Publisher: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Author: Jay Timotheus

Topic:  Mathematics

Tags: Linear, Patterns, Functions

Higher Maths Exam Questions

Higher Maths exam questions on the topics of straight line, differentiation, polynomials and functions are presented with solutions.

Publisher: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Topic:  Mathematics

Tags: Functions, Differentiation, Polynomial Division, Linear

Dynagraphs

Explore functions in a novel environment - moving points on two parallel lines.

Publisher: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Author: Andy Kemp

Topic:  Mathematics

Tags: Quadratic, Functions, Exponential, Linear

Connecting Algebra, Geometry and Graphs

Move from words to symbols, to geometric representations, to plotted points and finally to graphs.

Publisher: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Author: Allan Duncan

Topic:  Mathematics

Tags: Linear, Quadratic, 2D shapes, Letters and symbols, Geometry, Algebra

Graphs in the next dimension

Use an introduction to 3D graphs to reinforce understanding of 2D graphs. (Operating System 3.x)

Publisher: Texas Instruments UK

Editor: Barrie Galpin

Author: Nevil Hopley

Topic:  Mathematics

Tags: Linear, Quadratic, Functions, 3D objects