Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Rover, Watch out for Rover! for the TI-84 Plus CE

Students take measurements, determine a pattern, make a prediction and then check it in a competition or activity.

Publisher: Texas Instruments Inc.

Topic:  Mathematics

Tags: Distance, Linear, Measures, Predictions, , Time, Velocity

Inter- en extrapoleren

Lineair inter en extrapoleren met de TI-84

Author: Jan Elemans

Topic:  Mathematics

Tags: Tutorial, Linear, Programming, Graphing

Lösa linjära ekvationer med programmering

Ma 1 - Algebra - Ett program som löser en ekvation på formen ax + b = cx + d

Publisher: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics, STEM

Tags: Acceleration, Algebra, Curriculum, Linear, Programming, STEM

Video | Grafer med TI-Nspire

Exempel - Grafisk bestämning av linje genom två punkter

Publisher: Texas Instruments Sverige

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Graphing, Linear

Ekvationer i balans

Ma 1 | Algebra | Syftet med denna aktivitet är att eleverna ska förstå vad det betyder att ett ordnat par är en lösning på en linjär ekvation och på ett linjärt ekvationssystem.

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Equations, Exercise, Linear

Andragradsfunktioner del 4

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | I denna övning ska vi studera hur koefficienten b i andragradsfunktionen y | Övningen är den fjärde delen av fyra i en serie med samma tema.

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Linear, Quadratic function

Hur fungerar en parabol

Ma 2 - Geometri | Linjära och icke linjära modeller | I denna övning ska vi studera en parabels optiska egenskaper.

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Modelling, Curriculum, Geometry, Linear, Parabola, Quadratic function

Brinntid hos ett stearinljus

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Syftet med experimentet är att undersöka hur snabbt ett stearinljus brinner.

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: String, Curriculum, Exercise, Linear, Regression

Att upptäcka parabeln

Ma 2 - Grafer | Linjära och icke linjära modeller | Övningen är ett exempel på analytisk geometri och kräver vissa kunskaper i klassisk geometri.

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Geometry, Linear

Att tillverka en låda med största möjliga volym

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | Tillverka en låda med rektangulär botten

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Functions, Linear, Quadratic

Andragradsfunktioner del 1-del 2

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | I två övningar ska vi studera hur koefficienterna a och c. Övningarna är de två första delarna av fyra i en serie med samma tema.

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: T3, Curriculum, Data collection, Linear, Mechanics, Quadratic function

Andragradsfunktioner del 3

Ma 2 - Linjära och icke linjära modeller | studera hur koefficienterna a, k och c i andragradsfunktion

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Curriculum, Exercise, Linear, Quadratic function

Räta linjens ekvation

Ma 2 - Linjära linjera modeller | Denna övning går ut på att på olika sätt studera räta linjer.

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Images, Computer Algebra, Matrices, Exercise, Linear

Kvadrater

Ma 2 - Linjära icke linjära modeler. Undersök förhållandet mellan två kvadraters areor beror av dess lägen.

Author: Texas Instruments Sverige

Topic:  Mathematics

Tags: Equations, Computer Algebra, Curriculum, Exercise, Geometry, Linear, Quadratic function

Linear, Quadratic and Cubic Function Explorer

Explore linear, quadratic and cubic functions, their graphs and their different algebraic representations.

Author: Nevil Hopley

Tags: Linear, Quadratic, Powers and roots, Coordinate systems, Discriminant

Straight-line Graphs

Introducing the connection between linear equations and straight-line graphs

Author: Barrie Galpin

Tags: Linear, Patterns, Functions

Higher Maths Exam Questions

Higher Maths exam questions on the topics of straight line, differentiation, polynomials and functions are presented with solutions.

Author: Barrie Galpin

Tags: Functions, Differentiation, Polynomial Division, Linear

Dynagraphs

Explore functions in a novel environment - moving points on two parallel lines.

Author: Andy Kemp

Tags: Quadratic, Functions, Exponential, Linear

Matchsticks

Recording matchstick patterns leads to linear functions. (Contains video tutorial)

Author: Barrie Galpin

Tags: Linear, Patterns