Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Hitte Alarm

Een lesbrief om een hittealarm voor de auto te bouwen.

Publisher: T³ Nederland

Editor: Ludovic Wallaart

Topic:  STEM  Computer Science

Tags  TI-Innovator ,  Computational Thinking ,  Python

De benodigde materialen kunnen eventueel via het uitleenprogramma verkregen worden.

Dit is een korte versie van het STEM-project Hitte Alarm. In een aantal stappen zien leerlingen hoe een programma een output kan genereren, hoe het input kan verwerken en hoe uiteindelijk daarmee een programma geschreven kan worden om een alarm te laten klinken als een auto oververhit raakt terwijl er een hond aanwezig is.

Benodigd:

  • Nspire CXII
  • TI-Innovator Hub
  • Groove sensoren: Hall (magnetisme), temperatuur
  • Groove led
  • Magneet