Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Financiële Algebra

Met de TI-84 Plus en TI-Nspire

Publisher: T³ Europe

Author: Etienne Goemaere

Topic:  Mathematics

Tags  T3 Cahier ,  T3 Cahier Wiskunde ,  Finance

Dit cahier behandelt de financiële algebra met de TI-84 Plus en met TI-Nspire.

De SOLVER op de TI-84 leent zich tot het maken van routine oefeningen op voorwaarde dat de leerlingenhun formules kennen. Een nuttig instrument om de werking van een aflossingstabel te illustreren is deapplicatie CSheetNl.Een aflossingstabel kan ook gegenereerd worden in de lijsteditor en dit zowel door zelf de formules in tegeven als door de ingebouwde financiële functies (TVM-Solver) te gebruiken.

Om aan intrestberekening te doen met TI-Nspire kan je in een rekenmachinetoepassing werken met zelfgedefinieerde functies. Handiger is dit te doen in een notitietoepassing omdat je daar onmiddellijk ziet watde impact is van een gewijzigde parameter.Met TI-Nspire kunnen programma's geschreven worden voor intrestberekening die een grotegebruiksvriendelijkheid hebben. In de spreadsheet toepassing kan je zowel de werking van eenaflossingstabel illustreren, als op verschillende manieren zo'n aflossingstabel genereren aan de hand vande geziene formules of aan de hand van de ingebouwde financiële functies (TVM-Solver).

ETIENNE GOEMAERE is leerkracht wiskunde in de 3de graad TSO aan het Heilig Hartcollege in Waregem. Hij is lid van de stuurgroep T³ Vlaanderen en van de stuurgroep Wiskunde West-Vlaanderen.

License not specified

Documents: