Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Wetenschappelijke experimenten voor de tweede graad

Uitgewerkte experimenten voor Verniersensoren en TI-Nspire

Publisher: T³ Europe

Author: Natalie Dirckx

Topic:  Physics  Chemistry

Tags  T3 Cahier ,  T3 Cahier Wetenschappen

Wetenschappelijke experimenten voor de tweede graad 

Natalie Dirckx

’Ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik onthoud, ik doe en ik begrijp’ - Confucius.

Wetenschap is zoveel leuker met experimentele waarnemingen. De didactische meerwaarde is onmiskenbaar omdat leerlingen geconfronteerd worden met probleemstellingen en onderzoekend leren.

Dit cahier biedt twintig uitgewerkte experimenten voor de tweede graad die moeiteloos in het leerplan kunnen worden ingepast. De leerlingen maken gebruik van Verniersensoren en de TI-Nspire. De uitgewerkte experimenten zijn opgesteld om de leerkrachten optimaal te ondersteunen met tips, oplossingen en uitbreidingen. Ook zijn er kant-en-klare leerlingenversies uitgewerkt. Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan het verwerken van de meetgegevens en de mogelijkheid om deze data te verwerken in een verslag.

Deze experimenten zijn geschikt voor leerlingen met biologie, chemie, fysica of natuurwetenschappen in het studieaanbod.

NATALIE DIRCKX is leerkracht wetenschappen aan het Provinciaal Instituut Lommel. Zij geeft biologie, chemie en fysica in de tweede graad aso en tso. Tevens is zij actief als vrijwillig wetenschappelijk medewerker van de onderzoeksgroep Dierkunde: Biodiversiteit en Toxicologie aan de UHasselt.

License not specified

Documents: