Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Mathematiseren en oplossen van problemen in de 3de graad kso/tso

Didactische wenken en inspirerende voorbeelden

Publisher: T³ Europe

Author: Geert Delaleeuw

Topic:  Mathematics

Tags  T3 Cahier ,  T3 Cahier Wiskunde

‘Mathematiseren en oplossen van problemen’ maakt deel uit van de verplichte leerplandoelstellingen in de derde graad kso/tso. Verspreid over de twee leerjaren van de derde graad bevelen de VVKSOleerplannen hiervoor 20 lestijden aan in de studierichtingen met leerplan a of b en 15 lestijden in de studierichtingen met leerplan c.

License not specified

Documents: