Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

De basisvaardigheden van de TI-84 met de TI-Nspire

Een concrete handleiding voor de klaspraktijk

Publisher: T³ Europe

Author: Etienne Goemaere

Topic:  Mathematics

Tags  T3 Cahier ,  T3 Cahier Wiskunde

In wat volgt gaan we op zoek naar hoe een aantal basisvaardigheden van de TI-84 (OS-versie 2.55) met de TI-Nspire (OS-versie 3.2) uitgevoerd worden. Daarbij vergelijken we uiteraard niet met de TI-Nspire CAS (Computer Algebra System), die symbolisch kan rekenen, omdat ook de TI-84 daar initieel niet voor is uitgerust.

License not specified

Documents: