Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Inleiding tot TI-Nspire 3.0

Eén van de grote verschillen tussen het werken met een TI-Nspire en een TI-84 Plus is dat alles wat je invoert, laat berekenen of construeert, kan opgespaard worden en later opnieuw kan opgevraagd worden. Daarbij gaat niets verloren. Het voordeel hiervan is dat alles op voorhand kan voorbereid worden. Je kunt buiten het klasgebeuren alles opstellen en aanpassen tot een didactisch geheel. Daarbij helpt ook de structuur bij het opslaan van het geheel.

License not specified