Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Tricks och Tips (8) - Från förändringshastighet till derivata

Här förklarar vi hur förändringshastighet hänger ihop med begreppet derivata.

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags  Derivative ,  Rate of change

Här förklarar vi hur förändringshastighet hänger ihop med begreppet derivata. Vi använder befolkningsdata och visar hur man kan åstadkomma matematiska modeller och hur de hänger ihop med begreppet förändringshastighet. Den inbyggda funktionen för numeriska derivata hos räknaren används i undersökningarna.

Publisher specific license