Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Tricks och Tips (7) - Infoga bilder

Med räknaren har man möjlighet att infoga bilder, till exempel foton, på räknarskärmen.

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags  Regression ,  Exponential ,  Hyperbolic

Med räknaren har man möjlighet att infoga bilder, till exempel foton, på räknarskärmen. I räknaren ligger från början ett antal foton som kan användas för att göra matematiska modelleringar. Man kan också spara bilder på datorn och via programmet TI-Connect CE infoga dessa bilder till räknaren. Vi visar hur detta går till.

Publisher specific license