Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Tricks och Tips (5) - Jobba med funktionsuttryck på olika sätt

I detta dokument visar vi hur du kan jobba med sammansatta funktioner. Här behandlas också inverser till funktioner

Publisher: TI Sweden

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags  Functions ,  Inverse function ,  Application ,  Composite Function

I detta dokument visar vi hur du kan jobba med sammansatta funktioner och. Här tar vi bland annat upp ett par exempel på hur man kan använda sammansatta funktioner i den verkliga världen. De passar bra att ge till eleverna som hemuppgift. Det är bra om de i den första uppgiften försöker komma fram till ett uttryck algebraiskt. Sedan kan de jämföra med den beräkning som görs av räknaren. 

Publisher specific license