Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Simulatie van een verkeerplein

Leerlingen laten ervaren hoe sensoren en actuatoren met elkaar samenwerken

In een project van 4 lessen van 90 minuten wordt een gehele klas (ongeacht profielkeuze) meegenomen in de wondere wereld van Python en techniek. De klas werkt toe naar een klassensimulatie waar de TI-Innovator Rovers met elkaar de strijd aangaan wie voorrang krijgt op een verkeersplein.

Les 1
Kennismaken met de programmeertaal Python

Les 2
Simuleren van de TI-Innovator Rover

Les 3
Het aansturen van sensoren en actuatoren

Les 4
De leerlingen gaan één van de twee simulatie-onderdelen werkend krijgen t.b.v. een gemeenschappelijk eindresultaat

Presentatie TU Delft
Pythonmodule Simulatie Rover
Docentenmateriaal
Video

License not specified