Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Bootcamp Computational Thinking - Deel 3

Cellulaire automaat - Game of Life

Author: Bert Wikkerink

Topic:  Computer Science  Mathematics

Tags  Algorithm ,  Coding

We bestuderen o.a. het beroemde Game of Life, een cellulaire automaat bedacht in 1970 door de Britse wiskundige John Conway, een 2D-raster van cellen die levend of dood kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen volgens bepaalde regels.

Met voorgedefinieerde functies en de nodige algoritmestructuur coderen we Game of life zodat we door enkel de regels van het spel te veranderen we kunnen experimenteren en onderzoeken welke regels welke patronen vormen, b.v. een Glider Gun.

Webinar         Python Codes

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

 

More info: creativecommons.org.