Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Undersöka förändringshastigheter | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - I denna aktivitet ska vi undersöka förändringshastigheten i tre olika situationer. Alla handlar om pengar.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags  Curriculum ,  Derivative ,  Exponential relationship ,  Linear Functions

I denna aktivitet ska vi undersöka förändringshastigheten i tre olika situationer. Alla situationerna handlar om pengar och man kommer fram till att förändringshastigheten är konstant, linjär och exponentiell. Aktiviteten kan ses som en förberedelse för förståelsen av begreppen ändringskvot och så småningom derivata.

Publisher specific license