Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Använda rekursion och derivata för att lösa ekvationer | TI-84 Plus CE-T

Kurs 5 - I denna aktivitet så visar vi hur man kan lösa ekvationer med rekursiva metoder med och utan derivata.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags  Curriculum ,  Derivative ,  Equations ,  Graphs ,  Recurrence relations

I denna aktivitet så visar vi hur man kan lösa ekvationer med rekursiva metoder med och utan derivata. Långt innan grafräknare och avancerade datorprogram i matematik fanns inom gymnasieskolan så var man ju tvungen att ta till numeriska metoder för att lösa ekvationer och man fick räkna för hand i många steg. Detta kunde vara en lång och mödosam process. Idag går det fort och elegant med de inbygga funktioner som finns på de moderna grafräknarna.

Publisher specific license