Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Kombinatorik och lite sannolikhetslära | TI-84 Plus CE-T

Kurs 5 - På hur många sätt kan man få 10 rätt av 13 matcher i vanligt stryktips?

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags  Curriculum ,  Probability

Man kan formulera frågan så här: "På hur många sätt kan man välja ut 10 av 13?" Det är inte så lätt att räkna ut. Att räkna ut detta tillhör en del av matematiken som kallas kombinatorik. I denna aktivitet ska vi ta upp hur an arbetar med begreppen fakultet, permutation och kombination på räknaren. Här finns exempel om handskakningar, tips och kortspel. I slutet av aktiviteten så tar vi på ett naturligt sätt upp begreppet binomialfördelning.

Publisher specific license