Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

En berömd följd av tal | TI-84 Plus CE-T

Kurs 5 - Här studerar vi en världsberömd talserie som kallas Fibonaccis talföljd.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags  Curriculum ,  Functions ,  Graphs ,  Number ,  Recursion ,  Sequences

Vi ska i detta dokument studera en världsberömd talserie som kallas Fibonaccis talföljd. Den förekommer i många olika sammanhang i matematiken, naturen, konsten och arkitekturen. De som är intresserade av denna talföljd kan hitta otrolig mängd material i böcker och på nätet. Bland annat förekommer den i boken Da Vinci-koden och den har fascinerat många människor under lång tid.

Vi tror att många matematikintresserade elever på gymnasiet kan ha intresse denna aktivitet, även om man formellt studerar talföljder först i kurs 5. Där tar man ju upp begreppet rekursion. Moderna grafräknare är väldigt bra på att göra rekursiva beräkningar och det ska vi demonstrera i denna aktivitet.

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

 

More info: creativecommons.org.