Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Differentialekvationer baklänges | TI-84 Plus CE-T

Kurs 5 - Här utgår vi från en logistisk funktionsmodell och genom resonemang och beräkningar kommer fram till en differentialekvation som kan lösas med en numerisk metod.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags  Curriculum ,  Differential equations ,  Functions ,  Regression

Vid exponentiella förlopp så antar man att den relativa förändringen hela tiden är konstant. Någonting ökar med till exempel med 5 % varje år. I verkligheten så används ofta en annan modell - logistisk tillväxt. I denna aktivitet utgår vi från en logistisk funktionsmodell och genom resonemang och beräkningar kommer sedan fram till en differentialekvation som vi sedan kan lösa med en numerisk metod.

Publisher specific license