Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Funktioner och kurvor från fysiken | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - Denna aktivitet handlar om hur man kan visualisera och faktiskt visa rörelse på grafräknaren.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Topic:  Mathematics  Physics

Tags  Curriculum ,  Equations ,  Function Plotter ,  Functions

Denna aktivitet handlar om hur man kan visualisera och faktiskt visa rörelse på grafräknaren. Man skriver då då in två ekvationer i paramterform. Vi tar upp både vanlig fallrörelse och kroklinjig rörelse. Vi avslutar med ett problem med två samtidiga rörelser.

Publisher specific license