Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Olika beräkningar av pi | TI-84 Plus CE-T

Kurs 4 - Vi ska i denna aktivitet bestämma ett närmevärde på pi.

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, Texas Instruments Education Technology

Author: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags  Curriculum ,  Geometry ,  PI

 Med Arkimedes' metod kan man hitta en approximation av p genom att bestämma längden på omkretsen av en polygon inskriven i en cirkel och omkretsen av en polygon som är omskriven cirkeln. Värdet på p som beräknas ska sedan finnas mellan dessa två omkretsar. Vi låter antalet sidor hos polygonerna fördubblas i steg.
Vi gör också en simulering av p med den s.k. Monte Carlo-metoden.

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial-ShareAlike

 

More info: creativecommons.org.