Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Minsta arean av en förpackning | TI-84 Plus CE-T

Vilken form ska en läskburk eller konservburk ha för att minimera dess totala area och därmed mängden material till förpackningen?

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology

Author: Texas Instruments Education Technology

Topic:  Mathematics

Tags  Area ,  Derive ,  Volume

Vi använder här matematisk analys med derivata för att komma fram till den optimala formen. Stämmer det med verkligheten ute i affärerna?

Publisher specific license