Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Undersöka första- och andraderivata grafiskt | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - Undersöka första- och andraderivata grafiskt

Publisher: TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags  Curriculum ,  Derivative ,  Functions ,  Graphs

I denna övning tittar vi mest grafiskt på hur första- och andraderivatan uppför sig för en funktion där lutning och böjning varierar. Tanken är att man inte ska koncentrera sig på att derivera algebraiskt. I det första exemplet är funktionen sammansatt av en andragradsdel och en exponentiell del för att få en intressant kurva att undersöka. Det andra exemplet handlar om banprofilen i en skidbacke. I dessa exempel kommer många begrepp in som har att göra med första- och andraderivatan.

Publisher specific license