Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Undersöka cirkeln och dess ekvation | TI-84 Plus CE-T

Cirkelns ekvation ingår nu inte i de nya ämnesplanerna i matematik från 1 juli 2021. Vi har dock valt att ha med denna aktivitet som fördjupning till enhetscirkeln.

Här använder vi bl.a. räknarens inställningsläge för att plotta kurvor i parameterform. Man använder då de trigonometriska funktionerna sinus och cosinus, som är välbekanta från geometrin i kurs 1 och 2. Med algebra och lite analytisk geometri kommer att visa att de ekvationer vi skriver in kan omformas till den mer allmänna formeln för en cirkel med medelpunkt i (a, b) och radien r. Här får man användning av begreppet kvadratkomplettering bl.a.
På räknaren finns också en applikation förinstallerad, CONICS, som vi i korthet demonstrerar för andragradskurvan cirkeln.

Publisher specific license