Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Integraler och analys av inkomstfördelning | TI-84 Plus CE-T

Aktiviteten är en tillämpning på beräkningar med integraler. Den passar bäst för både för Kurs 3 och kurs 4. Här får man använda kunskaper från statistik i tidigare kurser. Statistiska begrepp som kom-mer in i denna aktivitet är klassindelning, normalfördelning standardavvikelse och regression. Det är bra om man har en vissa vana vid att plotta statistiska diagram med räknaren.

Publisher specific license