Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Hur hänger kvadratrötter ihop med absolutbelopp? | TI-84 Plus CE-T

Hos många elever finns en missuppfattning om vad rottecknet står för och det kan innebära stora problem när man ska lösa olikheter och ekvationer med kvadratrötter. I denna aktivitet ger vi en del tips om hur man kan använda grafritande teknologi för att öka förståelsen av vad kvadratroten ur ett tal står för och på ett naturligt sätt kommer man också in på begreppet absolutbelopp. Vi använder hela tiden grafiska representationer av begreppen för att öka förståelsen.

Publisher specific license