Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Derivatans geometriska tolkning | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - Derivatans geometriska tolkning

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags  Curriculum ,  Derivative

I denna aktivitet studerar vi hur ändringskvoten kan approximeras som riktningskoefficienten för linjen genom två punkter P och Q på en kurva.. På ett lite fiffigt sätt ritar vi sekanterna och får en beräkning av riktningskoefficienten när Q närmar sig P. Här får man användning av gamla kunskaper från kurs 2 om räta linjer, bland annat enpunktsformen. Grafräknarens statistikeditor används för att lagra värden och få beräkningar utförda.

Publisher specific license