Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Derivata och exponentialfunktioner | TI-84 Plus CE-T

Kurs 3 - Derivata och exponentialfunktioner

Publisher: Texas Instruments Sverige | Education Technology, TI Sweden

Topic:  Mathematics

Tags

Med utgångspunkt från en uppgift som gavs på ett nationellt prov för kurs 3 2013. Tanken var att man direkt ur grafen skulle uppskatta derivatan och sedan göras en tolkning av vad ett visst derivatavärde betydde. I denna aktivitet bygger vi vidare på denna uppgift och visar hur man kan använda grafiska och numeriska verktyg hos räknaren för ytterligare undersökningar. Vi använder då bl.a. räknarens inbyggda funktion för derivataberäkning.

Publisher specific license