Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Andragradsfunktioner och derivator | TI-84 Plus CE-T

Syftet med denna aktivitet är att visa att bestämning med den symmetriska ändringskvoten, som är inbyggd i räknaren, ger exakta värden. Vi jämför analytisk derivataberäkning och den numeriska metoden och visar också hur man på ett enkelt sätt kan beräkna derivatavärden genom att rita tangenter till kurvor.

Publisher specific license