Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

TI Python BootCamp Deel 5

Everything is an object in Python. Wat is ObjectgeOriënteerd Programmeren (OOP)? Hoe kan OOP helpen met het werken met wiskundige en wetenschappelijke definities (objecten) en eigenschappen (attributes).

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial

More info: creativecommons.org.