Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

TI Python BootCamp Deel 3

MicroPython maakt het mogelijk te communiceren met een MCU.  We tonen hoe de modules TI Hub en TI Rover een extra dimensie geven aan het programmeren en onderzoekend leren.

Webinar 1  -  Webinar 2

www.wil-depython.be

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial

More info: creativecommons.org.