Resource Portal

Here you can find STEM education resources.

Search and filter below, according to your preferences, to find free activities, videos or webinars to use.

Python-modul för radiokommunikation med BBC micro:bit

1 - Förutom att installer Python MICROBIT.8xv-modulen, behöver du ladda ner Python modulen
     MB_RADIO.8xv för att skapa kommunikation mellan BBC micro:bit-kort.

2 - Ladda ner och importera MB_RADIO.8xv modulen till din TI-84 Plus CE-T Edition Python
      via programvaran TI Connect™ CE-programvaran.

3 - Anslut din grafräknare till ditt BBC micro:bit-kort med en mini A - micro USB B-kabel.

4 - Testa funktionerna för denna modul med Python-programmet RADITEST.8xv.

      Klicka här för att få mer information om hur du kommer igång.

Creative Commons license - Attribution-NonCommercial

More info: creativecommons.org.